Fonksiyonel Çene tedavisi Ortopedisi

Büyüme gelişim döneminde, çeşitli aygıtlar kullanarak çenelerin büyümesini yönlendirme işlemine fonksiyonel çene ortopedisi adı verilir. Bu dönemde kullanılan aygıtlara da ‘’fonksiyonel apareyler’’ denir.

Tedavi planı yapılırken, hastanın büyüme yönü belirlenir ve tedavi planına göre hangi aparey veya apareylerden faydalanacağına karar verilir.

Fonksiyonel apareyler, hareketli ve sabit olarak ikiye ayrılırlar. Hareketli fonksiyonel apareyler ağız içinden ve/veya ağız dışından uygulanır. Hareketli ortodonti tedavilerin dezavantajı, tedavi başarısının hasta uyumuna bağlı olmasıdır. Hareketli fonksiyonel apareyler hekiminizin tavsiyesi doğrultusunda kullanılırsa başarılı sonuçlar verir. Hareketli apareylerin, sabit olanlara karşı en büyük avantajı ise, ağız ve aparey temizliğinin daha rahat yapılabilmesidir. Ayrıca, hasta tarafından çıkartılabilen bu apareyler, apareyin kullanılmadığı zaman dilimlerinde iyi saklanmalı ve kaybedilmemelidir.

Sabit fonksiyonel aygıtlar ise ağız içinden uygulanırlar ve hasta tarafından çıkartılamazlar. Dolayısıyla, sabit fonksiyonel apareylerle yapılan fonksiyonel çene ortopedisinde minimum hasta uyumuna ihtiyaç vardır. Apareylerin ve ağızın temizliği iyi yapılmalı, sabit olan ağız içi aygıtların kırılmamasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde, tedavi ile elde edilmesi planlanan etkiler gerçekleşmeyecektir.