Ortodontistler Tarafından Yapılan Tedavi ve Sonuçları

Ortodonti Tedavileri ve Sonuçları

Ortodontik tedavi, diş ve diş eti sağlığı uzmanı olan ortodontistler tarafından, çocuk ve erişkinlerde ağızdaki çene ve dişlerin pozisyonunu göz önünde bulundurularak uygulanır. Ortodonti tedavisi, gülüşünüzü iyileştirmek ve nefes almanızı daha kolay yapmak gibi birçok faydaları olan kozmetik amaçla yapılan tedavilerin yanı sıra, diş ve çene sağlığını koruma amacıyla da retansiyon terapisi olarak adlandırılan bireyin dişlerini geri kazanması amacıyla çeşitli tedavilerde uygulanmaktadır.

Ortodonti tedavisi, retansiyon terapisi dışında, çene uyumu, çene kemiği gelişimi, diş hastalıkları ve diş kaybına karşı kullanılan diş protezleri, çeşitli lüks dişler, konik dişler, kesilmiş dişler veya buharlama amacıyla kullanılan diş protezleri gibi problemleri gidermek için yürütülen bir tedavi şeklidir. Ortodonti tedavisi, küçük iğneler, kancalar, palatal ve diş araları destekleri gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu araçlar, hastanın çenenin ve diş yapısının pozisyonunu değiştirmek için kullanılır. Genellikle, hastanın kullanımı kolay ve az rahatsızlık verici retansiyon cihazları uygulanmasıyla sonuç verir. Retansiyon cihazları çoğu zaman demir, plastik veya paslanmaz çelikten yapılmış diş teli ya da klonchlar kullanılarak uygulanır.

Ortodontistler tarafından Yapılan Tedavi ve Sonuçları

Ortodonti tedavisinin sonuçları, hastanın sağlık durumuna, tedaviyi alan doktorun deneyimine ve hastanın ön intibasına bağlı olarak değişmektedir. Bu tedavi ayrıca, diş eti ve çene sağlığını iyileştirmek için zararlı diş üretimi, doğal çıkıntıları, diş ve çene arasındaki boşlukları, kayma problemleri, eksik dişler ve diş üzerindeki yuvarlak yama işlemleri gibi çeşitli problemleri çözmek için de kullanılır. Sonuç olarak, ortodonti tedavisinin sonuçları hastanın diş eti ve diş sağlığı, gülümseme gücü, çoklu dişler veya boşlukları almak için metal olmayan geri kazanım cihazlarının değerlendirilmesi gibi farklı etkenlerle ölçülebilir ve genellikle hastanın diş ve çene sağlığının erişilmesinde önemli bir fark yaratır. Ayrıca tedavi sonrası ağız ve diş sağlığı; gülümsemesi, konuşması, nefes alması, sindirim sistemi ve kozmetik amaçlar açısından arzu edilen bir sonuç da ortaya çıkar.

Ortodontistlerin iyi bir ortodonti tedavisi uygulamaları, önerilen prosedürleri takip edilmesi ve hastanın tonometrik sağlığıyla ilgilenerek diş ve diş eti sağlığını koruma açısından önemlidir. Ortodontistler, diş eti sağlığının korunması ve dişlerin ve çenenin düzgün bir şekilde gelişmesi için bireyin çenesini sağlıklı bir şekilde desteklemeyi de sağlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca, hastaların ağızsız diş ve diş eti hastalıklarını da tedavi eden eklemek gerekir.

Ortodonti tedavisi, gülüşünüzü ve dişlerinizi iyileştirmek için son derece etkili bir yol olarak kabul edilmektedir. Ortodontistler tarafından yapılan tedavinin, diş ve diş eti sağlığını korumak, boşlukları ve çene kapasitesini düzeltmek, ağız hastalıklarını tedavi etmek ve gülüşünüzü iyileştirmek için verimli bir şekilde kullanılabileceği görülmektedir. Ortodonti tedavilerinin sonuçlarının başarısı, beklenen ideal sonuca ulaşmak için gereken çabayı göstermeyi içerir. Bu çabayı ortaya koyan, ortodontistler ve hasta olacaktır.

Ortodontide Estetik Sonuçlar, Tehlikeler ve Önlemler

Ortodonti, diş ve çene düzgünlüğünün tedavisinin amacı dolayısı ile diş ve çene bozukluklarını tedavi, ağız ve çenenin estetik görünümünün iyileştirilmesi ve ağız sağlığının korunması için ön plana çıkartılan uzmanlaşma alanıdır. Ortodonti, diş hekimliğinde tamamlayıcı olarak görülmektedir ve dişlerin, dişetlerinin ve çenedeki bozukluklarının düzeltilmesi için farklı tedavi yöntemleri kullanmaktadır.

Ortodontide Estetik Sonuçlar:
Ortodonti tedavisi, diş ve diş etlerininin/dişliğin pozisyonunun düzeltilmesini, dışındaki dişlerin düz dizilmesini ve çeneyi simetrik şekle getirmeyi içerir. Ortodontistin, tedavi planını hazırlarken ve uygularken, her hastanın kişisel özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınmaktadır. Aşağıdaki estetik sonuçlar ortodonti tedavisinin bir parçası olabilir.

• Hiyerarşik kalıplar: Ortodonti ile yoğun bir uyumlama ve yerleştirme şeklinde düşünülen çene omurgasındaki diş bozuklukları düzeltilir.

• Düz Dişler ve Katarlık: Ortodonti tedavisi, cımbız gibi düşüşen veya çene omurgasından bozukluklu olarak çıkan dişlerin tasarrufu ve standart dizilimine uygun pozisyon alması da dahil olmak üzere düz dişlerin elde edilmesini sağlar. Ortodonti aynı zamanda dişler arasındaki katarlıkların da iyileştirilmesini sağlar.

• Trakeal Ve Diş Uyumu: Ortodonti tedavisi, lüks trakeal bir konformasyon elde etmek ve dişlerin çekici bir görünümde olmasını sağlar.

• Yüz Profili: Ortodonti tedavisi, çene yapısının ideal şekilde düzenlenmesiyle yüz profilinin iyileşmesini de sağlar. Çene omurgasının verilen destekleri sayesinde, çenedeki çatlaklar da düzelir.

Tehlikeler:
Ortodonti tedavisinin yan etkileri varlığını sürdürmektedir. Ancak, doğru bir yaklaşımla, her hastaya uygun tedaviye sahip olmak tehlikelerin önlenmesine yardımcı olabilir. Aksi takdirde, aşağıdaki tehlikeler ortaya çıkabilir:

• Diş Selülit: Diş eti için normalden çok daha fazla basınç uygulanmasıyla ortaya çıkar.

• Kalıtsal ağız hastalıkları: Bazı ortodontik tedaviler, ailesel ağız sağlığı problemleri ile ilişkilendirilebilir.

• Ağız duvar hastalıkları: Ortodontilerin izlediği oksipital ve oklüzyal planlar nedeniyle, dişlerin arasındaki katarlığın arttığı olur.

• Gitre: Ortodonti tedavisinin uzun süren sahnelerinden kaynaklanan cilt hastalığıdır.

• Travma: Ortodonti tedavisinin eşlik ettiği diş çekmiş veya dişlerin aşırı hareket ettirilmesi sırasında, çene çatılarına ve dişlere yüklenen basınç nedeniyle oluşabilir.

Önlemler:
Ortodontik tedavinin yan etkilerinin önlenebilmesi için, aşağıdaki adımların izlenmesi tavsiye edilmektedir:

• Ortodontik tedavi süresince, her hastanın ağız sağlığı izlenmelidir; anormal reaksiyonlar veya tehlikeli durumlar, acil bir şekilde diş hekiminize haber verilmelidir.

• Ortodonti tedavisi sırasında doğru araçlar kullanılmalıdır. Buna ek olarak, kurslar ve seminerler gibi takviye eğitimler alarak uygulanacak doğru noktaları öğrenmek önemlidir.

• Dişeti bakımı ve hijyeni gerek tıbbi gerekse de ilave araçlar kullanılarak sağlanmalıdır.

• Ortodonti tedavisi sırasında, kişilerin hastalık eğilimleri ve daha önce almış oldukları tedaviler, diş hekiminize danışılmalıdır.

• Diş eti hastalıklarından korunmak için, her zaman bakım ve hijyen sağlanmalıdır.

• Mantar enfeksiyonları ve inflamasyonlar, günlük ağız bakımı ile önlenebilir hale gelebilir.

Ortodonti tedavisinde estetik sonuçlar elde edilebilmesi, tehlikelerin önlenmesi ve önlem alınması gereken konulardan bahsedildikten sonra, alt başlıklar çerçevesinde ortodonti uygulanacağı zaman planlanan tedaviye titizlikle uymak gerektiği her biçimde vurgulanmalıdır. Diş hekimi tarafından yapılan muayene sonrası hastaya özel uygun olan tedavi planının oluşturulması ile sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.

Tags: