Ankara’da doğdum. 1993-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimimi, 1998-2003 yılları arasında aynı fakültede Ortodonti Bölümü’nde “Molar distalizasyonu” konulu tez çalışmam ile doktora eğitimimi tamamlayarak Ortodonti Uzmanı olmaya hak kazandım.Askerlik eğitimimi 2004-2005 yılları arasında Ankara GATA’da tamamladım. 75.Yıl Ankara ADSM de ortodonti doktoru ve klinik sorumlusu olarak 12 yıl çalıştım.

2004 yılından beri Kavaklıdere Tunus caddesinde yer alan kliniğimde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik güncel teknolojiler kullanarak klasik sabit ve şeffaf plaklar ile ortodontik ve çene ortopedisi tedavileri gerçekleştirmekteyim. Türk Ortodonti Derneği ve Ankara Diş Hekimleri Odası üyesiyim.

1.  Arat Z.M., Akçam M.O., ALAÇAM A. Timing of Treatment with Functional Appliances in Patients with Skeletal Open Bites. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002;122:446-7.

2.  ALAÇAM A., Erdem D. Treatment of an Adult with Begg Intraoral Distalization System. IXth Symposium on Dentofacial Development and Function. Poster Presentation. October 14-16, 2002. Istanbul, Turkey.

3.  İşeri H., Kişnişçi R., Türkkahraman H., ALAÇAM A., Altuğ A., Tüz H. Kraniyofasiyal Yapılarda Uygulanan Distraksiyon Osteogenezisinin Uzun Dönem Değerlendirilmesi. Oral Sunum. VIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. 27-30 Mayıs 2002. Antalya, Türkiye.

4.  ALAÇAM A., Erdem D. Treatment of an Adult with Begg Intraoral Distalization System. 78th Congress of the European Orthodontic Society. Poster Presentation. June 4-8 2002. Sorrento, Italy.

5.  Altuğ Z., ALAÇAM A. Altuğ Type Mini Maxillary Protractor. 78th Congress of the European Orthodontic Society. Poster Presentation. June 4-8 2002. Sorrento, Italy.

6.  Arat Z. M., Akçam M.O., ALAÇAM A. Bestimmung des günstigsten Zeitpunktes für eine funktionskieferorthopadische Behandlung skelettal offener Bisse. Inf. Orthod Kieferorthop. 16:145-152, 2002.

7.  Akçam M.O., ALAÇAM A. Nazofarengeal Havayolu Boyutlar ve Yumuşak Damak İlişkilerinin Dudak-Damak Yarıklı ve Sınıf III Bireylerde İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2001;11(1):43-47.

8.  Arat M., Erdem D., ALAÇAM A., Gökalp H. 3D Bimetrik Maksiller Distalizasyon Arkları ve Begg İntraoral Distalizasyon Sisteminin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Poster Sunumu. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 04-06 Haziran 2001. Ankara, Türkiye.

9.  Arat. M., Akçam M.O., ALAÇAM A. İskeletsel Açık Kapanış Tedavisinde Zamanlama. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2000;27(3):341-6.

10.  Arat M., Akçam M.O. ALAÇAM A. Time Factor in the Functional Treatment of Skeletal Open-Bite. Poster Presentation. VIIIth International Symposium on Dentofacial Development and Function. October 5-8, 2000. Mainz, Germany.

11.  Akçam M.O., ALAÇAM A. Nazofarengeal Havayolu Boyutlar ve Yumuşak  Damak İlişkilerinin Dudak-Damak Yarıklı ve Sınıf III Bireylerde İncelenmesi. Poster Sunumu. 7th International Congress of the Turkish Orthodontic Society. 13-16 June 2000. İstanbul, Turkey.

12.  Arat M., Akçam M.O. ALAÇAM A. Timing in the Treatment of Skeletal Open     Bite. Poster Presentation. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society. 13-16 April, 2000. Thessaloniki, Greece.

1.    TMJ Diseases, Diagnosis and Treatment. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Toplantıları. Dr.Koray Oral. 03.10.1998. Ankara, Türkiye.

2.   4th Congress of the Balkan Stomatological Society. 22-25.03.1999. İstanbul, Türkiye.

3.   1. Uluslararası Temporomandibuler Eklem Sempozyumu, 20-23.10.1999. Antalya, Türkiye.

4.   Occlusion & Orthodontics. 12-13.11.1999. Ankara, Türkiye.

5.   5th Congress of the Balkan Stomatological Society. 13-16.04.2000. Selanik. Yunanistan.

6.   76th Congress of European Orthodontic Society. 2-6.06.2000. Hersonissos, Girit, Yunanistan.

7.   7th International Congress of the Turkish Orthodontic Society. 13-16.06.2000. İstanbul, Türkiye.

8.   Oral-Maxillo-Facial Surgery & Orthodontics. 7th International Congress of the Turkish Orthodontic Society. 16.06.2000. İstanbul, Türkiye.

9.   Tıp Enformasyonu Semineri. Dr. Stuart J Nelson 26-27.04.2001. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

10.   Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 04-06.06.2001. Ankara, Türkiye.

11.    7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. 12-13.11.2001. Ankara, Türkiye.

12.    78th Congress of European Orthodontic Society. 4-8.06.2002. Sorrento, İtalya.

13.   9th International Symposium on Dentofacial Development and Function. 14-16.10.2002. İstanbul, Türkiye.

14.   8. Uluslararassı Türk Ortodonti Derniği Sempozyumu. 12-14 Ekim 2003. Konya, Türkiye.

15.   Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği 8. Ankara Bilimsel Konferansı. 13 Mart 2005. Ankara, Türkiye.

1.   Dr. Bjørn Zachrisson. Klinik Ortodonti’de Gelişmeler – Advances in Clinical Orthodontics, 16-17.10.1998, Ankara, Türkiye.

2.   Dr. Bjørn Zachrisson. Esthetics and Finishing İn Orthodontic Treatment. 13.10.2002, İstanbul, Türkiye.

3.   Dr. Ronald H Roth, Dr. Robert E Williams. Roth Philosophy of Orthodontics. 20-21.03.2001. Ankara, Türkiye.

4.   Dr. Ayhan Enacar. Bioprogressive Therapy. 12-14 Ekim 2003. Konya, Türkiye.

5.   Dr. S. Jay Bowman. Much Ado About Facial Esthetics. 04. Temmuz. 2005. İstanbul, Türkiye.

  • Türk Ortodonti Derneği
  • Ankara Ortodonti Derneği
  • European Orthodontic Society
  • Türk Ortodonti Dergisi Yayın Sekreteri (2000-2005)